Lääkäri Markku Hynninen

Lääkäri Markku Hynninen

Lääkärinpalkkiohinnasto, voimassa toistaiseksi

Yksityispotilaalta käteisellä tai laskulla perittävät palkkiot

Lääkärinpalkkio muodostuu aikaperusteisesta vastaanotto-, kotikäynti-, lääkärintodistus-, vaativien toimenpiteiden, tutkimus-, puhelimitse annetun hoito-ohjeen tai reseptin uudistamisen sekä poikkeavan käyntiajan palkkiosta.

Yleensä lääkäri perii joko aikaperusteisen vastaanotto- tai vaativien tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden mukaisen palkkion. Aikaperusteiseen vastaanottopalkkioon voi tarvittaessa liittyä myös tutkimuspalkkio lääkärin itse suorittamista laboratorio- ja röntgentutkimuksista.

Lääkärinpalkkion lisäksi lääkärikeskus voi periä poliklinikka- tai laitosmaksua tai muita korvauksia lääkärikeskukselle aiheutuvista kuluista.

Vastaanottokäynnit

Ensimmäinen tai ensimmäistä vastaava käynti saman sairauden takia:

• Enintään 20 minuuttia
60,00 €
• Enintään 30 minuuttia
81,60 €
• Enintään 45 minuuttia
119,00 €
• Enintään 60 minuuttia
159,00 €

Muu kuin ensimmäinen tai ensimmäistä vastaava käynti saman sairauden takia, enintään 10 min:

• Enintään 10 minuuttia
36,00 €

Kotikäynnit

• Enintään 60 minuuttia
159,00 €
• Yli 60 minuuttia, korotus alkavalta 15 minuutilta
30,00 €

Mikäli kotikäynnillä tutkitaan useampia potilaita, peritään ensimmäiseltä veloitus kotikäyntitaksan mukaan ja muilta kuten potilaan käynnistä lääkärin vastaanotolla. Matkakulut veloitetaan erikseen todellisten kustannusten mukaan (esim. taksikuitit).

Lääkärintodistukset ja lääkärinlausunnot (sisältää vastaanottokäynnin)

• Ajokorttitodistus, tavallinen
78,00 €
• Ajokorttitodistus, laajennettu/vaativa
112,00 €
• T-todistus työpaikkaa tai opiskelua varten
78,00 €
• Todistus asevelvollisuusviranomaisille
78,00 €
• Merimieslääkärintodistus
98,50-122,40 €
• Sukelluslääkärintodistus
78,00 €

Muut todistukset

• Yksinkertainen todistus
15,00 €
• Perusteellisempi lausunto
Aikaperusteinen veloitus laajuudesta ja vaativuudesta riippuen

Poikkeavan käyntiajan korotus

• Arkipäivänä klo 21-7
100 %
• Lauantaina ja aattopäivänä klo 7-18
30 %
• Lauantaina ja aattopäivänä klo 18-7
100 %
• Sunnuntaina, pyhä- ja juhlapäivänä
100 %

Puhelinresepti

• Hoito-ohjeet resepteineen puhelimitse tai postitse
26,00 €
• Reseptin uusiminen
26,00 €

2.1.2021 Markku Hynninen lääket.lis. SV 221028, yleislääkäri